Backup hårddisk – Verktyg för säkerhet 

Backup hårddisk är idag mycket viktigt för både företag som privata personer.
Det är inte bara nödvändigt för företag att genomföra löpande säkerhetskopieringar som sker under arbetets gång utan att användaren behöver agera på det.
Det väldigt viktigt att filer samt dokument säkerhetskopieras, så att man kan vid förlust av data återta informationen på ett enkelt sätt.


Men varför är det så viktigt att ha backup på hårddisk?

Inom IT branschen jobbar man med redundanta system, vilket betyder när en dator kraschar, så tar en annan dator över.

Det är lite mer komplext hur det fungerar, men i grund så är det så saker sker.

Men man kan alltid vara säker på att om något skulle gå fel så då kan man alltid gå tillbaka utan någon större skada är skedd.

Man slipper obehagliga överraskningar om skulle ha blivit:

 • Hackad
 • Utsatt för virus 
 • Hårdvarufel som kraschar hela systemet

Säkra filerna på hårddisk med backup 

Numera är det allt viktigare med en regulär kopiering av data för både privatperson som för företaget.
Livet blir mycket lättare när man kan återställa om originalfiler/mappar skadas eller försvinner.

Säkerhetskopiering ingår som en viktig del av administration av datasystem.
Men det är inte bara viktigt för företag.
Enskilda användare har en stor fördel av att regelbundet säkerhetskopiera filer eftersom det säkrar dokument för att försvinna och arbetstid förloras.

Lagringsplatser för backup

För hemanvändare har det länge varit vanligt att man kopierar filer till:

 • USB-minnen 
 • Hårddisk (Intern som nätverksbaserad eller Internetbaserad)
 • Externa hårddisk
 • CD-Skiva
 • DVD-Skiva
 • Diskett (Som är idag en väldigt gammal metod att spara på)

Företag som genmoför backup sänder sina viktiga filer via datornätverk till en central dator. För ett extra lager av säkerhet.

Görs säkerhetskopieringen online, men lagringsplatsen för förvaringen av viktiga filer samt data är på helt annan geografisk plats så blir det ännu säkrare.

Det går också att se till att man utför en automatisk backup till extern hårddisk, vilket gör processen betydligt smidigare.

Backupen i sig kan vara både intern som nätverksbaserad som Internbaserad lagring.

Varför göra backup?

Att göra säkerhetskopior, är för att säkerställa sitt privatliv och backup för företaget.
Man har framförallt två användningar av en backup:

– Återställning av filer som gått förlorade och slippa tidsödande tapp av produktivitet.
– Systemåterställning efter till exempel:

 • Dataintrång
 • Omfattande hårdvarufel
 • Olyckor (brand eller översvämning m.m.)

För att en backup ska innefatta nya och nyare versioner av filer är det bra att nya säkerhetskopior av ändrade filer göras ofta dvs så kalla incrementellt sparande.

Genomför din backup på nätet

Med utvecklingen av molnet (som egentligen är någon annans dator)
Man kan nuförtiden relativt enkelt genomföra säkerherskopiering via internet och så kallad molnlagring.

Finns det en uppkoppling samt en lagringplats så kommer dina filer vara säkra, för att säga det enkelt.

Det går att göra säkerhetskopian lokalt och överföra den med normala filöverföringsprogram (som FTP och SCP).
Eller använda backup programvara.
Program finns även som jämför det lokala filsystemet med en kopia, så att man alltid har rätt fil med rätt data som man arbetar med och inte tappar produktivitet.

Det finns också en del molntjänster som har en automatisk backup till en server centralt.

Prinet hjälper dig med backup

Är du i behov av en säker samt gedigen backup av dina filer för företaget. Eller är du orolig att din säkerhetskopiering inte håller måttet?

Kontakta oss på på Prinet så får du hjälp av erfarana IT-Tekniker med sätta upp automatisk backup till extern hårddisk.