Datasupport

Datasupport, personligen och över telefon, videokonferens eller via fjärranslutning är vi på Prinet experter på. 

Vilket innebär stöd och hjälp med hantering av datorer och utrustning i dessa rätta miljö, när man verkligen behöver det!

Ska man vara riktigt petig så är begreppet “data” enligt Wikipedia vara  “Information – uppgifter om något, ofta men inte alltid av en samling fakta”

Att då ge support på detta “data” kanske verkar märkligt. Så i detta fall använder vi “data” som brukligt.

Vad innebär datasupport Stockholm med Prinet?

Målet med vår verksamhet är att IT inte skall vara en belastning för kunden utan istället vara den tillgång som behövs för att göra kundens företag lönsamt.
Datasupport är ett ord som anses vara lite äldre i språkets användande, vilket också visas av att allt färre använder begreppet i Google t.ex.

Men det är likväl ett begrepp som egentligen anses vara IT-support i dagens läge.

Prinet är en IT-företag som gärna vill vara den trygga famnen som våra kunder kan luta sig mot när det blåser.
Helst vill vi undvika någon form av vind.

Om det blåser finns vi där.

Vad innebär datasupport Stockholm med Prinet

Rent praktiskt hjälper vi er gärna med det mesta runt IT såsom:

 • Nätverk
 • Skrivare
 • Mjukvara
 • Applikationer
 • Telefoner
 • Projektorer
 • Surfplattor 
 • .. Och liknande teknisk hårdvara

Alla dessa olika delar är inte “satelliter” utan jobbar tillsammans i ett större sammanhang. *
Till exempel är ju oftast skrivaren kopplat till ett nätverk som är anslutet till mjukvara.

Det bildar er miljö som ni jobbar i –  er digitala plattform.

Du kan välja mellan våra paket på tre nivåer inom It-support

 • Startup 
  Här har du bra koll på din IT själv
  Här erbjuds grundläggande support och 15 minuters Fjärrsupport per dator och månad
  Grundläggande uppdateringar och datorvård sköts alltså
 • Arbetsplatsen  
  Här har du obegränsad support på plats och obegränsad fjärrsupport
  Vi blir helt enkelt företagets egen supportavdelning
 • Kontoret 
  Förutom det som ingår i Arbetsplatsen ingår även framtidsplanering i otekniska möten
  Här kan vi också hjälpa till med kontakter med tredjepart, något som inte alltid är så lätt då man pratar mycket i tekniska termer.

Prinet tar hand om det tekniska som hjälper att växa.
Du slipper helt växtvärken och får en stabil digital plattform istället.
Skulle något mot förmodan gå fel, så finns Prinet alltid tillgängligt för dig.´och ditt företag.

Om Prinets datasupport

Prinets mål är att små som medelstora företag ska ha en fungerande IT-miljö.
Det är inte längre ett privilegium att ha en fungerande IT-avdelning på enbart stora företag.

Våra kunder har alltid tillgång till en bred IT-kompetens. Tillsamman med ett stort engagemang för det vi gör, så skapar vi IT-supporten till ett glädjeämne.

Vi anpassar vårt koncept för varje företag och skräddarsyr nätverket till en stabil fungerande IT-lösning som blir kostnadseffektiv.

Effektiv support med Prinet

Som företag så Du får ut mer av din IT-användning och skapar affärsytta med IT som samtidigt maximerar sin effektivitet. 

Kontakta Prinet idag om du vill vet hur vi kan lösa din IT problem. Vi kan datasupport!