Exchange


Exchange är en lösning på hur du hanterar kalender och e-post på ditt företag

Det finns flera lösningar för hur man använder Exchange.

En vanlig lösning är att Exchange ingår som en del av Office 365 – alltså en del av molnet.
Då sköts serverhanteringen av Microsoft på en server som finns ute på Internet. 

Andra lösningar är att man har en local Exchange server office 365 som finns på bolagets kontor.


Exchange online mail

I detta alternativ så finns e-postservern på internet och du behöver inte bry dig om drift och support på själva nätet.
Varje användare får en viss mängd lagringsutrymme och kan skicka meddelanden med en förutbestämd gräns.

Du kan använda Outlook som epostklient.

Något som vi gärna framhäver i denna version är prioriterad inkorg

– Det finns två flikar som är övrig respektive prioriterad E-post.

Den förstnämnda fliken innehåller spam och liknande som inte är lika viktigt som den andra.

Detta förenklar ditt arbete och gör det lättare att prioritera vad som är viktigt och inte.


Kalenderhantering och samarbete med Exchange

Du kan jämföra kalendrar för att boka in möten.

Det finns även andra samarbetsfunktioner, inklusive delade kalendrar, grupper, externa kontakter, uppgifter, konferensrum och delegeringsfunktioner.

Om du sedan väljer den dyrare varianten av Exchange – Business standard –  så finns det flera programvaror än bara dom som är kopplade till Microsoft Outlook.

Dessa är.

Micrsoft Sharepoint

Ett perfekt verktyg att administrera intranätet med gruppwebbplatseer och kommunikationswebbplatser.

Microsoft Teams

Håll ett obegränsat antal onlinemöten och ha videokonferenser för upp till 250 deltagare med Microsoft Teams.

Detta är ett effektivt verktyg och har under senaste året blivit mycket populärt då folk har börjat arbeta hemma.


Om Prinet och Exchange mail

Prinets mål är att små som medelstora företag ska ha en fungerande IT-miljö.

Det är inte längre ett privilegium att ha en fungerande IT-avdelning för enbart stora företag.

Våra kunder har alltid tillgång till en bred IT-kompetens. Tillsammans med ett stort engagemang för det vi gör, så skapar vi IT-driften till ett glädjeämne.

Vi anpassar vårt koncept för varje företag och skräddarsyr nätverket till en stabil fungerande IT-lösning som blir kostnadseffektiv.

Kontakta Prinet idag om du vill veta hur vi kan lösa dina IT problem.

Vi kan Exchange!