Informationskontroll

GDPR och andra känsliga uppgifter

I och med GDPR ställs nu hårda krav på organisationer hur man lagrar personuppgifter. Att inte följa lagen kan bli mycket kostsamt, upp till 4% på den årliga globala omsättningen.

En stor utmaning kan vara att ta reda på vilka personuppgifter man lagrar i organisationen, på vilka ställen man lagrar dem och även se till att ingen råkar lagra information på fel plats.

Prinet har tagit fram ett hjälpmedel som både ger information om nuläge och användning av känslig information så som personuppgifter.

Verktyget söker i texter efter mönster som tyder på att det är en personuppgift och Prinet tar sen fram rapporter som antingen kan visa på status just nu eller visa på förändring över tid.

Du får full koll på känslig information:

  • Vilken typ av personuppgifter eller känslig information som lagras.
  • Vilka filer som innehåller informationen.
  • Ligger informationen på egna servrar, datorer eller i en molntjänst.
  • Lagras information på extern media så som usb-minnen.
  • Vilken användare och vilka datorer hanterar informationen och hur frekvent.
  • Vilka program används för att hantera personuppgifter.
  • Identifiera tillfällen då personuppgifter lämnar företaget och på vilket sätt.
  • Se vilka filer med känslig information som fanns
  • på en dator vid ett tidigare tillfälle (tex när den blev stulen).
Personuppgifter som hittas
Personnamn (för och efternamn)
Adress (gatunamn och husnummer)
Postadress och postnummer
Telefonnummer
Epostadresser
Kreditkortsnummer
Bankkontonummer
ID-kortsnummer
Körkortsnummer
Passnummer
Personnummer
IP-adresser