IT Outsourcing i STockholm


IT Outsourcing i Stockholm vill allt fler företag i Stockholm genomföra eftersom det finns gott om resurser samt resurstid att spara. Dessutom leder till en ökad kostnadseffektivitet som ekonomiavdelning brukar uppskatta på företag.
Genom att effektivisera samt låta ett externa konsulter sköta om IT-avdelningen alternativt agera som stödjande IT-personal ger både stora driftfördelar som effektivitetsfördelar.

Till exempel så behöver man inte fundera i detalj på personal och tekniska kostnader utan det gör i stället experterna.
Experterna har ofta lättare att testa nya idéer och lösningar än en intern resurs.
Vilket ger att vi tillsammans med er skapar en bättre och effektivare lösning för all IT internt.


IT Outsourcing kapar kostnader för all form av IT

Låt oss säga att ett firma i Stockholm på 50 anställda har en IT-avdelning på 2 personer som sköter drift och support för hela firman.

Även om de troligtvis är upptagna större delen av tiden så uppstår luckor då de blir sysslolösa, vilket kostar pengar.
Dessutom så finns risken att personal kan naturligtvis bli sjuka och därmed kräva att dyra vikarier sätts in. 

En IT-avdelning kan alltså bli ganska dyr och kännbart dyr för framför allt små till medelstora företag i Stockholm.
Men även på större företag så kan IT-outsourcing i Stockholm bli en effektiv lösning.
Detta till trots att intern personal troligtvis känns som ett mer personligt alternativ att driva ett intern support då de känner företaget och dess anställda väl.


Höj kvaliteten på er IT-support genom IT Outsourcing i Stockholm

Ett alternativ till att sänka IT-kostnaderna är att helt enkelt säga upp IT-avdelningen för att vid behov anlita externa konsulter som sköter om uppdateringar av programvaror och så att säga ”släcker bränder”. 

Detta kan vara lönsamt om IT-miljön är stabil och konsulter sällan behövs.  Så är dock inte alltid fallet.


Låt din IT-miljö blomstra med oss – IT Outsourcing i Stockholm

Låt oss på Prinet ta hand om och effektivisera din IT-miljö genom outsourcing.
Våra konsulter är experter på all form av IT-drift och support med både intern som extern personal.
Vi har dessutom en bred teknisk kompetens samt stor social kompetens som krävs för att ta hand om företags IT-miljöer.

  • Genom vår tjänst Kontoret så har vi skapat ett specialerbjudande där vi i princip ersätter er IT-avdelning
  • Prinet erbjuder alltid obegränsad fjärrsupport och på-platsen-support
  • Löpande uppdatering och backup av samtliga datorer
  • Vi ser till att kärleksfullt ta hand er om era datorer så att de är ständigt virusfria
  • Kontinuerligt ser till att datorer är uppdaterade med rätt licenser och rätt samt aktuell programvara är installerad

Som outsourcing partner så pratar vi även med tredjeparts-leverantör av IT. Så att ni får rätt IT-lösning och datorer.

Det är ofta mycket tekniksnack inblandat där. Då hjälper vi till och tillsammans sköter vi förhandlingarna med er.

Vi ser även till att vi för regelbundna möten med planering av fortsatt IT Outsourcing för dig i Stockholm.


Sänk dina IT-kostnader via IT outsourcing i Stockholm

Prinets mål är att små som medelstora företag i Stockholm ska ha råd med IT-outsourcing och en fungerande IT-miljö.
Det är inte längre ett privilegium att ha en fungerande IT-avdelning på enbart stora företag.
Våra kunder har alltid tillgång till en bred IT-kompetens genom vår outsourcing.

Tillsammans med ett stort engagemang för det vi gör, så skapar vi IT-driften till ett glädjeämne för våra kunder.
Vi anpassar konstant vårt koncept för varenda kund och dess förutsättningar.
Dessutom så skräddarsyr vi det interna nätverket till en stabil fungerande IT-lösning som blir extremt kostnadseffektiv.


Outsourcing IT med Prinet ger lägre IT-kostnader

Som företagare så Du får ut mer av din IT-användning och skapar affärsnytta med IT som samtidigt maximerar sin effektivitet. 

Kontakta Prinet för att boka en kostnadsfri IT-besiktning idag om du vill vet hur vi kan lösa din IT problem.

Sänk dina IT-kostnader genom Prinets effektiva IT Outsourcing Stockholm idag!