IT-Säkerhet


Skydda din verksamhet med Prinets Säkerhetspaket

I en värld där digitala hot ständigt utvecklas, erbjuder Prinet ett omfattande säkerhetspaket som skräddarsyr skydd för din verksamhet. Genom att kombinera stark autentisering, avancerat skydd mot digitala hot och förstärkt datasäkerhet, säkerställer vi att din organisation är rustad för att möta morgondagens utmaningar.

Skydda ditt företag med:

  • Betydligt säkrare inloggning med hårdvarunyckel
  • Digitalt skydd mot angrepp med ett skyddsprogram som är så mycket mer än antivirus
  • Skydda företagets känsligaste data från obehöriga oavsett om de är dokument på en sticka eller texten i ett mail

Alltihop görs barnsligt enkelt att använda med rätt uppsättande och support av Prinet.

Din nyckel för enklare och starkare inloggningar

Alla anställda hos er får var sin hårdvarunyckel som de loggar in med på datorn, väl inloggade på datorn ses de sen som inloggade i alla era IT-tjänster (som stödjer koppling mot AzureAD/Entra). Det är både enklare för användaren och säkrare för företaget.

Varför en hårdvarunyckel?

Bli av med Beroendet av Authentificeringsappar: Yubico-hårdvarunyckel erbjuder en betydligt enklare och mer säker upplevelse jämfört med Microsoft Authenticator och liknande appar.

Tid och Ansträngning Sparad: Slipp hantera och återställa förlorade lösenord eller app-koder.

Dedikerad Support: Hos Prinet får du tillgång till branschledande support och rådgivning genom varje steg av processen, vilket säkerställer att övergången till din nya säkerhetslösning är smidig och bekymmersfri.

Vad betyder detta för dig?

Enklare Access: Med Yubico-hårdvarunyckel blir inloggningarna till dina system och tjänster så enkla som en knapptryckning. Inga fler lösenord eller komplicerade app-koder att komma ihåg.

Ökad Säkerhet: Yubico-hårdvarunyckel erbjuder en nivå av säkerhet som är överlägsen traditionella authentificeringsappar. Skydda ditt företag mot cyberhot med den mest robusta och tillförlitliga autentiseringslösningen på marknaden.

Logga bara in en gång (SSO): Med SSO aktiverat, loggar du in en gång och får säker åtkomst till alla dina tjänster och applikationer, utan extra krångel.

Omfattande digitalt skydd, långt utöver traditionellt antivirus

Prinets tekniker konfigurerar upp ett kraftfullt skyddsprogram som går långt bortom traditionellt antivirus. Skyddets motor är Panda Adaptive Defence 360.

Proaktivt Skydd: Panda Adaptive Defense 360 arbetar förebyggande för att identifiera och blockera hot innan de hinner skada ditt företag, i stället för att bara reagera när skadan redan är skedd.

Hotjakt (Threat Hunting): Ett team av säkerhetsexperter övervakar kontinuerligt ditt nätverk för att upptäcka och undersöka okända eller misstänkta aktiviteter, och säkerställer därmed att inget skadligt slinker igenom.

Automatisk Klassificering (Zero Trust): Alla program som körs på företagets datorer granskas automatiskt för att säkerställa att de är säkra. Om ett program är okänt, blockeras det tills det har kontrollerats och godkänts, vilket hjälper till att skydda mot okända hot.

Phishingskydd: Webbövervakning och filtrering identifierar och blockerar skadliga länkar i e-postmeddelanden och på webbplatser, vilket minskar risken för phishing-attacker.

Säker Kommunikation: Säkerställer att all kommunikation mellan datorer och system, både internt och externt, är säker och krypterad, vilket minskar risken för dataintrång och läckor.

Förebyggande mot Dataförlust: Skyddar känslig information genom att övervaka och kontrollera dataåtkomst och -överföring, för att förhindra oavsiktliga läckor eller förlust av viktig data.

Fullständigt Antivirus-skydd: Erbjuder ett omfattande skydd mot virus, malware och andra skadliga program som kan försöka infiltrera dina system, för att hålla din verksamhet säker och skyddad.

Enkelt och robust skydd av känslig data

Microsoft 365-miljön uppgraderas med funktioner som ser till att data inte kan hamna på villovägar eller läsas av obehöriga. Känsliga dokument och mail skyddas av kraftfull kryptering där de även skyddas när de lagras på tex en usb-sticka.

Märka och skydda data med säkerhetsetiketter: Microsoft 365 Business Premiums säkerhetsetiketter är designade för att vara enkla att använda, även för de som inte är tekniskt kunniga. Märk enkelt filer och e-postmeddelanden med etiketter som “Konfidentiell” eller “Intern” för att säkerställa rätt nivå av skydd. Dessa etiketter följer med dina dokument och meddelanden, även när de delas externt, vilket hjälper till att hålla din information säker och kontrollerad.

Automatiserad skyddsinställning: Säkerhetsetiketter kan också konfigureras att automatiskt appliceras baserat på innehållet i dina dokument och e-postmeddelanden. Detta innebär att skyddet är på plats, även om någon glömmer att märka en fil eller ett e-postmeddelande manuellt.

Fullständig integration med Microsoft 365 Appar: Utnyttja den sömlösa integrationen av säkerhetsetiketter med Microsoft 365-appar som Outlook, Word, Excel och PowerPoint.

Skapad för varje verksamhet: Oavsett storlek på din verksamhet, kan säkerhetsetiketterna anpassas för att möta dina unika behov. Med Prinet vid din sida, får du expertguidning och kontinuerlig support för att säkerställa att din Microsoft 365 Business Premium upplevelse är skräddarsydd för din verksamhet.

Sömlös Datasäkerhet Överallt: Din data är säker oavsett var den befinner sig – över appar, moln, eller enheter. Med Prinet och Microsoft 365 blir datasäkerheten enkel och sömlös, även på plattformar utanför Microsofts ekosystem​.

Förbättrad Kommunikationssäkerhet: I dagens digitala arbetslandskap, är säker kommunikation avgörande. Prinet och Microsoft höjer nivån på kommunikationssäkerheten, så att du och ditt team kan samarbeta digitalt med full trygghet​​.