IT Support till fast pris


Kan IT fungera smärtfritt för ett fast pris? Det vet vi att det kan! Tjänsten IT-support till fast pris är för dig som vill slippa bry dig om IT, det ska bara fungera. Med IT-support till fast pris kan även det lilla företaget få fördelarna av en egen IT-avdelning.

En väl fungerande IT-miljö är en IT-miljö som inte märks. Den bara fungerar utan krångel.

Eftersom allting ingår i din månadskostnad så har vi på Prinet massor att förlora på att inte ständigt övervaka dina system, ta backuper, underhålla hårdvara och alltid se till att du har senaste uppdateringarna på din dator.

Om du ändå skulle behöva kontakta någon så ringer du ett enda nummer. Sedan sköter vi snacket med dina leverantörer så att rätt frågor ställs liksom rätt krav. Alla frågor får ett svar och alla problem får en lösning.

Just nu kan ni prova på vår support (IT support till fast pris – kontoret) i en månad och till ett rabatterat pris!
Prova på IT support till fast pris

För en fast månadskostnad får du:

 • Obegränsat med support
 • Bevakning för att upptäcka fel innan du gör det
 • Automatiska uppdateringar av program och operativsystem
 • Antivirusprogram på era datorer
 • Backup

Du behöver bara ett telefonnummer, vi kontaktar tredje part vid behov. Så att du kan ägna dig åt det som får dig och ditt företag att växa.

Fyll i uppgifterna för att få en prisuppskattning:

1

kr

Vilket paket passar er?

Då alla företag har olika behov har vi tagit fram tre olika paket för IT-support till fast pris.

Startup

För er som har en fungerande IT-miljö men vill få hjälp att hålla datorn uppdaterad och säker. Ni har tillgång till fjärrsupport samt har någon att rådfråga kring IT.

Arbetsplatsen

För er som vill få hjälp att ta hand om era datorer samt hjälp med support och rådgivning kring er IT-miljö. Ni har obegränsad tillgång till IT-support och rådgivning kring era datorer.

Kontoret

För er som vill att er IT bara ska fungera! Prinet ser till att ni kan jobba utan att tänka på datorerna. Ni får någon som tar ansvar för hela er IT-miljö och tar tag i alla IT-frågor.

 StartupArbetsplatsenKontoret
Rådgivning
Fjärrsupport
15 min
(per dator och månad)
Support på plats
Obegränsat med support
Kontakt med annan leverantör
Regelbundna IT-möten
Periodiska statusrapporter
Prestandabevakning
Programuppdateringar
Installation av programvaror
Installation av ny dator
Antivirus på datorer
Backup på datorer
Månadskostnad vid avtal på:
12 mån
36 mån

145 kr bas + 415 kr per dator
85 kr bas + 385 kr per dator

820 kr bas + 730 kr per dator
790 kr bas + 660 kr per dator

820 kr bas + 820 kr per dator
790 kr bas + 755 kr per dator

En kontaktväg
(Ingår i samtliga supportpaket)

Oavsett varför ni vill kontakta oss har ni en kontaktväg: ett telefonnummer och en mailadress. Den som har en fråga ska aldrig behöva fundera på vilket nummer eller mailadress man ska använda.
Sen går det så klart att ringa och maila en specifik tekniker direkt om man vill.

Rådgivning
(Ingår i samtliga supportpaket)

På Prinet har vi djupa IT-kunskaper inom flera IT-relaterade områden. Vi vill att ni ska utnyttja denna kunskap och därför ingår rådgivning kring de områden vi kan och som behövs i er verksamhet, Tex:

 • IT-strategi
 • IT-säkerhet
 • Office 365, Office-paketet
 • IP-telefoni
 • Datornätverk
 • Trådlösa nätverk
 • Datorinköp
 • Utvärdera leverantörer (tex skrivare och internet)

IT-support, både fjärr och på plats
(ingår i samtliga supportpaket *)

Användare av datorerna kan vända sig till Prinets support för alla IT-relaterade frågor.
Prinets supporttekniker kan dels koppla upp sig på datorer i klassisk fjärrsupport men även jobba i bakgrunden på datorer och göra felsökning och förändringar på datorn utan att störa användaren.
Om vi inte kan hjälpa över telefon och internet kommer vi ut på plats.
(inom Stockholm, max 20 km räknat från Falugatan 3 i Stockholm, därefter 200 kr per påbörjad 30 min restid).
* I paket startup ingår endast fjärrsupport och den är begränsad till 15 min per dator och månad.

Kontakt med annan leverantör
(ingår i paket kontoret)

Det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig för en specifik IT-fråga, de funderingarna behöver inte ni ha längre.
Kontakta Prinets support kring alla former av IT-relaterade frågor och vi kontaktar tredje part vid behov.
Som t.ex. när man har olika abonnemang eller tjänster hos en leverantör så kan det vara lättare för oss att nå bättre resultat hos en annan IT-leverantör när de får prata med oss som är tekniker.

Planerade IT-möten
(ingår i paket kontoret)

IT är en viktig del av verksamheten och därför är det viktigt att träffas ibland för att prata om hur man upplever sin IT-miljö och vad man vill göra med den i framtiden. Mötena är otekniska där ni utgår från ert verksamhetsbehov och vi funderar kring hur man kan underlätta med tekniken.

Prestandabevakning
(Ingår i samtliga supportpaket)

Prinet har ett system för proaktiv prestandabevakning.
Systemet larmar Prinet till exempel om utrustning eller program visar tecken på att inte fungera som de ska eller om uppdateringar inte installeras.

Programuppdateringar
(Ingår i samtliga supportpaket)

Prinet håller datorerna uppdaterade och säkerställer att det inkluderade antivirusprogrammet är uppdaterat.

Antivirus
(Ingår i samtliga supportpaket)

Tjänsten inkluderar antivirusprogram som installeras på datorerna. Antivirusprogrammet ger Prinet varningar som supporttekniker kan agera på.

Backup
(Ingår i paket arbetsplatsen och kontoret)

Tjänsten inkluderar automatisk säkerhetskopiering av datorer. Prinet övervakar säkerhetskopieringen så att den sker utan varningar och kan återställas.