Nätverk


Nätverk är den grundläggande komponenten i dagens arbetsmiljö inom IT.

Åtminstone om man arbetar med datorer och IT.
Ingen dator fungerar helt fristående utan är åtminstone uppkopplad till en skrivare.
Denna skrivare är oftast ansluten till ett antal datorer.

Säkra lokala nätverk hemma som företagsnätverket

Ett nätverk som är lokalt, det vill säga inte har någon kontakt med omgivningen kallas för LAN,  Local Area Network.
Ett lokalt nätverk som är uppkopplat mot flera nätverk, till exempel Internet, kallas för ett WAN, Wide Area Network.

Både LAN och WAN kräver god kompetens för att kopplas ihop och få att fungera.

I dagsläget är det vanligaste sättet, både bland privatpersoner och företag att man använder trådlöst nätverk. 
Trådlösa nätverk använder ofta en Router, dvs en box som styr och fördelar trafiken.

Om man till exempel i ett LAN har en laptop som vill skriva ut så skickas en signal
Enligt följande: Dator->Router->Skrivare.  I ett WAN kan anslutning gå Dator-Router->Internet – lite förenklat.

Ett annat alternativ är att man använder sig av trådade nätverk där man kopplar kablar direkt i väggen.

Det blir oftare en stabilare anslutning, men i detta fall blir man tvungen att använda sig av stationära datorer eller låta de bärbara vara på ett ställe, vilket borgar för mndre flexibilitet.

Certifierade nätverkstekniker från Prinet 

Det kan tänkas att det är enkelt att sätta ihop ett hemmanätverk med en router, tre (bärbara)datorer och en gemensam internetuppkoppling samt skrivare.
Att sätta upp ett kontorsnätverk med 20 datorer är svårare.

Det är också mycket man måste tänka på såsom:

  • Var ska datorerna stå för att få bästa uppkoppling med trådlös uppkoppling?
  • Finns det nätverksuttag i närheten av kopiatorn och större skrivare?
  • Fungerar det att använda datorerna över hela lokalen med det trådlösa nätverket?
  • Använder man lokal inloggning för varje dator eller har man central inloggning för säkerhet?
  • Vilken programvara sätts igång när användaren loggar in?
  • Hur går det till att koppla upp sig mot E-posten? Lagrar man E-post lokalt på datorn?
  • Sparas informationen på datorn varje dag genom nätverket?
  • Görs det backuper av informationen i nätverket?
  • Skall samtliga användare få tillgång till samtliga filer och information över molnet eller bara delvis?

Om man inte kan få till detta själv: Anlita Experter!

Nätverkstekniker som kan trådlöst nätverk och mer

Prinet har kunniga supporttekniker som är certifierade i teknik såsom t.ex. olika trådlösa nätverk, Dlink routrar, Claviser och Sofos brandväggar.

Våra tekniker kan enkelt beräkna olika mätpunkter i er lokal för att få bästa placering av en trådlös router och eventuella förstärkare som switchar och så kallade repeaters.

Vad gäller mjukvarufronten så är Prinet bla certifierade i Microsoft 365 och ger dig som kund support runt detta.
Vår vanligaste kundgrupp är små till medelstora företag som helt enkelt behöver IT-support.

Vi erbjuder företag olika former av effektiva supportavtal, så att det passar och täcker hela behovet för samtliga användare på företaget.

Vårt heltäckande supportpaket Kontoret skapar förutsättningar för stabilitet i nätverk

Om ni väljer ett supportpaket – Kontoret – där på platsen support ingår så kan vi komma ut till er och se till att nätverket är fungerande.
Vi kan även åtgärda problem som dyker upp.
Även om routrar ofta är stabila så kan det förekomma strul, bland annat vid åskväder så kan störningar uppstå. Då finns Prinet på plats!

Vi har även en dedikerad telefonsupport som löser de allra flesta problem.

Kontakta oss för diskussioner om olika supportpaket och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt med ert nätverk!