Outsourcing IT


Outsourcing IT vill många företag genomföra för att spara en hel del pengar.
Att låta någon annan sköta om IT-avdelningen ger ofta stora kostnads- och effektivitetsfördelar.

Till exempel så behöver man inte fundera i detalj på personal och tekniska kostnader utan det gör i stället experterna.
Experterna har ofta lättare att testa nya idéer och lösningar än en intern resurs, vilket ger att man skapar en bättre och effektivare lösning.


Outsourcing kapar kostnaden för all form av IT

Låt oss säga att ett företag på 50 anställda har en IT-avdelning på 2 personer som sköter drift och support för hela företaget.

Även om de troligtvis är upptagna större delen av tiden uppstår luckor då de blir sysslolösa och kostar pengar så kan de ju också naturligtvis bli sjuka och kräva att dyra vikarier sätts in. 

En IT-avdelning kan alltså bli ganska dyr trots att det troligtvis är det effektivaste sättet att driva ett företags support då de känner företaget väl.


Outsourcing med externa konsulter

Ett alternativ för att sänka It-kostnaderna är att helt enkelt säga upp IT-avdelningen för att vid behov anlita externa konsulter som sköter om uppdateringar av programvaror och så att säga ”släcker bränder”. 

Detta kan vara lönsamt om IT-miljön är stabil och konsulter sällan behövs.  Så är dock inte alltid fallet.


Låt din IT-miljö blomstra – Outsourcing IT Stockholm

Låt Prinet ta hand om din It-miljö! Vi är experter på IT-drift och support och har bred teknisk kompetens och stor social kompetens som krävs för att ta hand om ett företags  IT.

Vi har gjort i ordning ett specialerbjudande som vi kallar för Kontoret  där vi i princip ersätter er IT-avdelning!

Vi ger er obegränsad fjärrsupport och på-platsen-support.

Vi uppdaterar och sköter om era datorer så att de är ständigt virusfria och har de senaste versionerna av aktuell programvara installerade.  

Vi pratar även med tredjeparts-leverantör av IT- så att ni får rätt delar och datorer.

Det är ofta mycket tekniksnack inblandat där. Då sköter vi på Prinet förhandlingarna.

Vi ser även till att vi för regelbundna möten med planering av fortsatt Outsourcing IT.


Prinet sänker IT-kostnader via outsourcing

Prinets mål är att små som medelstora företag ska ha en fungerande IT-miljö.

Det är inte längre ett privilegium att ha en fungerande IT-avdelning på enbart stora företag.

Våra kunder har alltid tillgång till en bred IT-kompetens.

Tillsamman med ett stort engagemang för det vi gör, så skapar vi IT-driften till ett glädjeämne.

Vi anpassar vårt koncept för varje företag och skräddarsyr nätverket till en stabil fungerande IT-lösning som blir kostnadseffektiv.


Outsourcing IT med Prinet ger lägre IT-kostnader

Som företag så Du får ut mer av din IT-användning och skapar affärsnytta med IT som samtidigt maximerar sin effektivitet. 

Kontakta Prinet idag om du vill vet hur vi kan lösa din IT problem.

Sänk dina kostnader med Outsourcing IT!