Sänk it-kostnaderna


Sänk kostnaderna. Ett företags IT-kostnader brukar vara någonting som är ett nödvändigt ont.
Oavsett storlek på företag vill  man se till att dessa är så låga som möjligt men det är ju absolut nödvändigt att företagets IT och IT-infrastruktur fungerar problemfritt.


Outsourcing av IT support till Prinet

Prinet har flera olika paket för att kunna bli företagets egen IT- avdelning, med allt vad  det innebär.

Vi har ett paket som heter Kontoret där vi sköter era datorer med på platsen-support och fjärrsupport. Obegränsat. 

Vi ser till att era datorer är uppdaterade till 100%.

Om kontakter med tredje part krävs ordnar vi detta, då det ofta innebär kommunikation med tekniska termer.

Vi söker hela tiden efter bättre och effektivare lösningar för oss och våra kunder för att upprätthålla en bra IT-miljö.


Kapa kostnaderna genom förbättringar av infrastukturen.

Oavsett om ni väljer att outsourcing eller att behålla IT inom företaget så finns det flera saker som ger sänkta IT-kostnader.

(Att använda molnet är ofta ett effektivt sätt att erbjuda de anställda tillgång till vanliga program som ordbehandling, kalkyl, presentation etc då dessa finns gratis både hos Google och Microsoft.)

Man bör standardisera it-infrastruktur så de datorer och program som används har rätt datalagring, så att det finns en struktur hur företaget jobbar med sin data.

Virtualisera servrar.

Om ert företag har en mängd olika servrar med olika programvaror, kanske till och med i en datorhall, så kan det vara lämpligt att slå ihop flera fysiska servrar och köra dem på en server, flera virtuella servrar delar samma programvaror.

Om det inte finns specifikt känslig information på dessa virtuella servrar så kan det kanske vara lämpligt att undersöka andra lösningar i molnet så slipper ni att helt administrera hårdvara.

Inventera licenser

Ett vanligt problem är att införskaffa ny programvara.
Då kan det vara lämpligt att inventera era licenser för att se om ni fortfarande har rätt att använda programmen.

Det kan vara så att de är för gamla och behöver förnyas.
Faktum är att det är vanligt att motsatta inträffar, dvs att ni har licenser som ni inte använder men som gäller några år till.

Eller har köpt in för många programvaror som ni inte använder.


Prinet hjälper er med infrastrukturen

Vi kan hjälpa er med att undersöka om Virtualisering skulle gagna er verksamhet och vi kan även hjälpa er med inventering av licenser för att hitta det finstilta i avtalen.

Prinets mål är att små som medelstora företag ska ha en fungerande IT-miljö.

Det är inte längre ett privilegium att ha en fungerande IT-avdelning på enbart stora företag.

Våra kunder har alltid tillgång till en bred IT-kompetens.

Tillsamman med ett stort engagemang för det vi gör, (så skapar vi IT-driften till ett glädjeämne.)?

Vi anpassar vårt koncept för varje företag och skräddarsyr nätverket till en stabil fungerande IT-lösning (som blir kostnadseffektiv).


Effektiv it-drift med Prinet ger sänkta IT-kostnader

Som företag så får du ut mer av din IT-användning och skapar affärsnytta med IT som samtidigt maximerar din effektivitet. 

Kontakta Prinet idag om du vill vet hur vi kan lösa din IT problem.

Prinet kan sänka IT-kostnaderna!